Velkommen til RLB

RL Bedriftsrådgivning (RLB) startet 1. april 2001 og har en partner. forside
RLB tilbyr tjenester innenfor følgende områder:

  • Etablering av strategiplaner innen IT-virksomheter og IT Service Management
  • Etablering av tjenestekatalog og tjenesteavtaler (SLA) inkl. OLA
  • Utvikling og implementering av arbeidsprosesser med alle tilhørende aktiviteter basert på ITILs rammeverk
  • Kunde-/bruker- og medarbeiderundersøkelser for tilfredshetsmålinger
  • Systemanskaffelser knyttet til IT Service Management
  • Diverse former for workshops, forprosjekter, analyser, presentasjoner, opplæring
  • Kurs i ITIL - ITIL Foundation v3 og ITIL for executives
  • Innleie av leder av Service Desk/Kundeservice/Brukerstøtte

Leveransene/oppdragene er alt fra helt korte workshops på en halv dag til omfattende prosjekter som kan gå over 2-3 år. Målet er hele tiden å gjøre dette på den mest hensiktsmessige måten for oppdragsgiverne.

Hovedfokus i alle oppdrag er å bidra til en bedre hverdag hos oppdragsgiverne slik at deres kunder/brukere og medarbeidere opplever en bedre situasjon, samt at produktiviteten (økte inntekter/reduserte kostnader/bedre ressursutnyttelse) oppnås. Under gjennomføringene er det derfor implementeringen og spesielt oppfølgingen av denne som har størst fokus og krever mest innsats.